Strona główna

Wiosenno - letni plan ramowy wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych

przez Gminne Centrum Kultury w roku 2017

24.03 - Wystawa Stowarzyszenia Artystów Pienińskich - "Przebudzenie",

22.04 - Wystawa SAP oraz gości z Ożarowa - weekend majowy,

30.04 - Dzień Orkiestr w Amfiteatrze Pod Wierzbą,

Maj

1.05 - Majówka - festyn rekreacyjno rodzinny - Amfiteatr "Pod Wierzbą",

2.05 - V Pieniński zlot pojazdów zabytkowych - Rynek - obok Amfiteatru, występy zespołów: Black Sun, Ripper,

3.05 - Festyn rekreacyjno rodzinny - Sołectwo Krośnica "Dzień Strażaka",


Czerwiec

1.06 - Przegląd Piosenki - szkoły z Gminy Krościenko - Amfiteatr "Pod Wierzbą",

1.06 - Turniej piłkarski dzieci i młodzieży,

4.06 - Dzień Dziecka - Amfiteatr "Pod Wierzbą',

17.06 - Zakończenie 67 Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu im. T. Pilarskiego - Amfiteatr "Pod Wierzbą",

25.06 - Festyn Parafialny, Wianki na Dunajcu - Amfiteatr "Pod Wierzbą",


Lipiec

1,2.07 - II Letnia Triada Pienińska - Amfiteatr "Pod Wierzbą",

1.07 - Impreza rekreacyjno rodzinna - Amfiteatr "Pod Wierzbą",

9.07 - Dzień z Pienińskim Parkiem Narodowym, pokazy, prelekcje, konkursy, występy - Amfiteatr "Pod Wierzbą",

15.07 - Turniej Piłki Plażowej o Puchar Wójta. Występy w Amfiteatrze "Pod Wierzbą",

            8 Letni Festiwal "Pieniny Kultura Sacrum"
                22.07, 23.07, 29.07, 5.08, 12.08

23.07 - XI Jarmark Krościeński, pokazy twórców, wystawców, występy, Amfiteatr "Pod Wierzbą",

27.07 - Występ zespołów uczestniczących w konkursie "Dzieci Gór" - Nowy Sącz, Amfiteatr "Pod Wierzbą",

30.07 - Dzień z GOPR, impreza rekeracyjno rodzinna, Amfiteatr "Pod Wierzbą",

30.07 - Gminne Zawody OSP,


Sierpień

6.08 - Festyn Sołecki - Sołectwo Grywałd, impreza rekreacyjno rodzinna,

13.08 - Festyn Sołecki - Sołectwo Centrum, impreza rekreacyjno rodzinna, Amfiteatr "Pod Wierzbą",

15.08 - Turniej piłkarski,

20.08 - Występy zespołów młodzieżowych na zakończenie wakacji, Amfiteatr "Pod Wierzbą",


Wrzesień

5.09 - Turniej piłkarski dzieci i młodziezy

- Wystawa Stowarzyszenia Artystów Pienińskich,

- Zapisy na warsztaty GCK organizowane w okresie szkolnym.

 

Plan ramowy który może ulec zmianie.